Een arbeidsrecht advocaat

Het kan voorkomen dat er problemen ontstaan wanneer u voor een werkgever werkt. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst heeft u deze beiden getekend. U dient zich beiden aan de overeenkomst te houden. Toch kunnen er meningsverschillen ontstaan. U kunt daarbij denken dat er de relatie verstoord is tussen de werkgever en werknemer. Het kan zijn dat de arbeidsomstandigheden veranderd zijn of er allerlei aanpassingen worden gedaan, waarvan u niet op de hoogte was. Er treden ook vaak problemen op wanneer u wilt terugkeren na een langdurige ziekte. Vaak gaat het integreren niet zonder slag of stoot. U kunt op het punt komen dat u bij deze problemen niet meer weet wat u kan en moet doen. Op zo'n moment is het goed om een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen. 


Benaderen van de arbeidsrecht advocaat

Wanneer u een arbeidsrecht advocaat benadert, zal hij u tijdens het eerste gesprek wijzen op wat uw rechten en plichten zijn. Vaak kan het telefonisch worden afgehandeld. Indien dat niet mogelijk is, vindt er een ontmoeting plaats voor een persoonlijk gesprek. Na het gesprek zal u de beslissing nemen of u er werk van wilt maken of niet. Wanneer u doorgaat werkt u vanaf het begin tot het eind met dezelfde advocaat. Bij het eerste gesprek worden ook de kosten behandeld. Deze kosten moeten goed te overzien zijn. Het moet niet achteraf zo zijn dat u alsnog kosten moet betalen waarvan u geen weet had. De advocaat zal nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde hulp. Het komt regelmatig voor, dat er bij het behandelen van dergelijke zaken, de kosten door de overheid worden vergoed of een deel ervan. Ook zal worden geprobeerd of de werkgever meebetaald voor de oplossing van het conflict. Dat zal men zeker doen bij een ontslag of dreigend ontslag. Wanneer de beslissing wordt overgelaten aan de rechtbank met het betalen van de kosten, wordt vaak gekozen voor de optie dat ieder zijn eigen kosten betaalt. 


Conflict

Het is voor u belangrijk dat u bij een conflict gebruik kunt maken van een goede arbeidsrecht advocaat. Een goede arbeidsrecht advocaat zal zeker geld kosten maar daar zult u achteraf alleen maar de vruchten van plukken. Het kan zo ver komen dat een zaak verder moet worden uitgediept om tot een oplossing te komen wat weer extra geld kost. Deze kosten moeten in de afspraak worden meegenomen. Een arbeidsconflict is zeer vervelend. De werksituatie zal er tijdens het werken met een advocaat er niet beter op worden. Vaak zal men u, vanaf het moment dat u met een advocaat het geschil probeert op te lossen, vervelende werkzaamheden geven. De werkgever hoopt dat u uit zichzelf vertrekt. Dan is voor hem de zaak opgelost. Laat u echter hierdoor niet ontmoedigen. Zolang u goed vertegenwoordigd bent zult u datgene wat u toekomt uiteindelijk kunnen krijgen.

Op zoek naar een deskundige en zorgvuldige arbeidsrecht advocaat dat uw belang kan behartigen? Neem dan contact op met Beks & Beks Advocaten.


Delen